3D-SKANNAUS

Tarjoamme 3D-skannauspalvelua liittyen erilaisiin mittaus, laadunvalvonta ja takaisinmallinnus -sovelluksiin liittyen. Käytössämme on Creaform HandyScan307 -käsiskanneri, joka soveltuu parhaiten pienten ja keskisuurten kappaleiden tai kokoonpanojen skannaukseen. Skannaus voidaan suorittaa 3K-tehtaalla tai asiakkaan omissa tiloissa.

Mittaus- ja laadunvalvontasovelluksissa tarkasteltava kappale tai osa siitä 3D-skannataan. Mittaustulosta voidaan verrata kappaleesta olemassa olevaan CAD-malliin. Poikkeavuuksia voidaan verrata esimerkiksi visuaalisesti havainnollisen väärävärikartan avulla. Mittausdataa voidaan käyttää myös mittojen tarkasteluun, johon 3D-skannerin VXelements-ohjelmisto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet. Esimerkiksi erilaisten kaarevuus säteiden ja pinnan suoruuksien mittaus onnistuu vaivatta. Useasti 3D-skannausta käytetäänkin juuri sellaisten kappaleiden mittaukseen, jotka ovat muodoltaan perinteisin mittausmenetelmin hankalasti mitattavia.

Takaisinsuunnittelu (Reverse Engineering) sovelluksissa tavoitteena on muodostaa kappaleesta tai sen osasta mahdollisimman tarkka CAD-malli. Takaisinsuunnittelu tulee kyseeseen esimerkiksi, kun halutaan valmistaa varaosana kappale, josta ei ole olemassa CAD-mallia. 3D-skannauksessa tarkasteltavasta kappaleesta muodostuu digitaalinen kolmiulotteinen kolmioverkkomalli (tiedostomuoto .stl). Kolmioverkkomallia hyväksi käyttäen kappaleesta saadaan muodostettua solidimalli, joka on käyttökelpoinen CAD-ohjelmistoissa. Muunnos kolmioverkkomallista solidimalliksi vaatii jälkikäsittelyaikaa riippuen kappaleen monimutkaisuudesta ja kokoluokasta alle tunnista muutamaan päivään.

Skannattava kappale ja kohdistusmerkit