TKI-HANKKEET

AKTIIVISET

AiMBRYO - Keinoälyn hyödyntäminen kuusen solukkotaimien idätyksessä ja saannon maksimoinnissa

AMBIO - Lisäävän valmistuksen teknologioilla kilpailukykyä alueelliselle biotalous- ja teknologiaklusterille

Laukansaari Giants - Robotiikka metsäkuusen alkiomonistuksessa ja liiketoimintamahdollisuudet

PÄÄTTYNEET

OSKU - Osaava teknologiaklusteri 2025

AMAP - Ainetta lisäävän valmistuksen sovellukset alueellisessa teknologiaklusterissa

AMAP - Ainetta lisäävän valmistuksen laiteprojekti alueellisessa teknologiaklusterissa

RoboSE - Taimituotannon automaation kehittäminen

TEKOS 2020 - Tulevaisuuden osaajat Etelä-Savossa

SmartTree - Taimituotantoa laboratoriosta kohti käytännön sovelluksia

BioLed - Valoon perustuva mittalaite puun ominaisuuksien tutkimiseksi

SMD - Teknologian kehittämistä yritysten tarpeisiin

LedTrix - Ledien testaus kiihdytetyllä elinikätestauksella

ETKO - Elektroniikan jäljitettävyys tuo etuja

ERFID - Etätunnistus työkaluna elinkaaren aikaiseen tiedonhallintaan

EEMO - Elektroniikan ja muovin yhdistäminen