Elektroniikan koulutus

Valmistusprosessien hallinnan kurssit
- Lyijytön juottaminen
- Elektronisen tuotteen valmistusprosessit
- Juotostekniikat ja laatuvaatimukset

Tuotannon laadunhallinnan kurssit

- Laadun perusteet
- Tilastollinen prosessiohjaus ja laatutyökalut

Tuotekehityskurssit
- Tuotekehityksen projektikäytännöt
- Tuotteen valmistettavuuden suunnittelu
- Elektronisen tuotteen olosuhdetestauksen menetelmät

Testaustekniikat
- Elektronisen tuotteen testausmenetelmät
- Röntgentarkastus ja kuvantulkinta

Koulutukset suunnitellaan yritysten tarpeiden mukaan. Ota yhteyttä hannu.leinonen@xamk.fi.

Hankkeiden koulutustarjonta