KOULUTUS

Elektroniikan koulutukset

Avaruusjuotoskoulutus Elektroniikan 3K-tehtaalla.

Valmistusprosessien hallinnan kurssit
- Lyijytön juottaminen
- Elektronisen tuotteen valmistusprosessit
- Juotostekniikat ja laatuvaatimukset

Tuotannon laadunhallinnan kurssit

- Laadun perusteet
- Tilastollinen prosessiohjaus ja laatutyökalut

Tuotekehityskurssit
- Tuotekehityksen projektikäytännöt
- Tuotteen valmistettavuuden suunnittelu
- Elektronisen tuotteen olosuhdetestauksen menetelmät

Testaustekniikat
- Elektronisen tuotteen testausmenetelmät
- Röntgentarkastus ja kuvantulkinta

3D-tulostus-, skannaus- ja mallinnuskoulutukset

Koulutukset kohdennetaan asiakkaan tarpeen mukaan ja toteutaan käytännönläheisessä tehdasympäristössä.
Koulutuksessa voidaan käydä läpi myös koko tuotekehitysprojekti aina tuotteen mallinnuksesta protokappaleiden valmistukseen ja lopputuotteen testaukseen saakka.

Koulutukset suunnitellaan yritysten tarpeiden mukaan. Ota yhteyttä hannu.leinonen@xamk.fi.

Hankkeiden koulutustarjonta

Hankkeen tuottama digioppimisalusta (eOSKU) toimii Xamkin Open Learn -verkko-oppimisympäristössä. Alustalta löydät erilaisia teknologia-alan oppimateriaaleja yksittäisistä oppisisällöistä laajempiin koulutuskokonaisuuksiin. Opiskelu on maksutonta ja mahdollistaa omaan tahtiin etenemisen mihinkään sitoutumatta.