SUUNNITTELU & MALLINNUS

Tarjoamme 3D-mallinnus ja suunnittelupalvelua hyödyntäen laajaa kokemustamme eri valmistustekniikoista. Toteutamme tarvittaessa koko suunnitteluprosessin ideasta tuotteeksi tai muokkaamme olemassa olevaa mallia tarpeidenne mukaan. Käytössämme on Autodesk Inventor ja Fusion360 CAD-mallinnusohjelmat sekä erillisiä ohjelmistoja lujuuslaskentaan, topologiaoptimointiin ja kolmioverkkomallien käsittelyyn.

Kamerakiinnikkeen suunnittelua Fusion360-ohjelmalla

Erityisosaamisalueenamme on lisäävän valmistuksen tuomien etujen hyödyntäminen suunnittelussa. Esimerkiksi erilaisten kokoonpanojen yhdistämisessä yhdeksi kappaleeksi tai olemassa olevan kappaleen muokkaaminen 3D-tulostuksella valmistettavaksi. Osaamisalueeseen kuuluu myös topologiaoptimointityökalujen käyttö suunnittelussa.

Esim. lujuuden suhteen optimoitaessa suunniteltavasta kappaleesta saadaan mahdollisimman kevyt toteuttaen kuitenkin mekaaniselle ominaisuuksille asetetut vaatimukset. Materiaalin säästö näkyy suoraan kustannussäästönä lopullisessa tuotteessa.

Suunnittelun ja mallinnuksen apuna käytössämme on 3D-skanneri. 3D-skannausta voidaan hyödyntää skannaamalla olemassa oleva kappale suunnittelun lähtökohdaksi ja tätä hyväksi käyttäen suorittaa varsinainen mallinnus. Vaihtoehtoisesti voidaan skannata suunniteltavan kappaleen asennusympäristö suunnittelun referenssiksi. Referenssin avulla voidaan varmistua, että suunnitellun kappaleen kiinnityskohdat ovat oikeilla paikoilla ja että kappale mahtuu fyysisten mittojensa puolesta sille varattuun tilaan.