KOULUTUS

Elektroniikan 3K-tehtaalla voidaan toteuttaa 3D-tulostus-, skannaus- ja mallinnuskoulutukset käytännönläheisessä tehdasympäristössä.

Koulutukset voidaan kohdentaa asiakkaan tarpeen mukaan ja toteuttaa käytännön esimerkkien avulla. Koulutuksessa voidaan käydä läpi myös koko tuotekehitysprojekti aina tuotteen mallinnuksesta protokappaleiden valmistukseen ja lopputuotteen testaukseen saakka.

3D-tulostuksen koulutusta tehdasympäristössä.