3D-PALVELUT

Tarjoamme kattavan valikoiman 3D-palveluja suunnitteluun, mallinnukseen, tulostukseen ja skannaukseen. Toteutamme asiakaslähtöisesti ja joustavasti koko tuotekehitysprosessin, tarvittaessa aina ideoinnista prototyyppien tai pienten tuotantosarjojen 3D-tulostukseen asti. Käytössämme on monipuolinen laitteisto- ja materiaalivalikoima sekä 3K-tehtaan olosuhdetestauslaboratorio, joka mahdollistaa laajan 3D-tulostukseen liittyvän testauksen ja tutkimuksen. Tulostuspalvelun lisäksi järjestämme räätälöityjä 3D-aihepiiriin liittyviä koulutuksia.

Teemme myös 3D-tulostukseen liittyvää materiaalitutkimusta, jossa hyödynnämme 3k-tehtaan testauslaitteistoa. Esim. materiaaliselvityksissä etsimme sopivimmat materiaalit erilaisiin tuotesovelluksiin. Meillä on vankkaa kokemusta mm. lämmönjohtavuuden, tiiveyden ja radiosignaalin läpäisevyyden testauksesta erilaisille 3D-tulostusmateriaaleille.

3K-tehtaalle rakennettu 3D-tulostuksen kehitysympäristö mahdollistaa uudenlaisten rakenteellisten ratkaisujen suunnittelun ja tuottamisen.

LAITTEISTO

Käytössämme on monipuolinen laitekanta 3D-tulostukseen ja skannaukseen. Oman laitteiston lisäksi käytössämme on laaja alihankintaverkosto, jonka kautta saamme hankittua esim. metalli- ja isot tulosteet.


Uusimpana hankintanamme on suuren mittakaavan tulostuslaite, CNC Barcenasin valmistama Super Discovery 3D Printer Workstation. Gantry-tyyppisen 3D-tulostimen tulostustilavuus on 1.3 x 2.5 x 1 m. Tulostusmateriaaleiksi soveltuvat laajalla skaalalla erilaiset granulaattimuotoiset termoplastiset polymeerit ja komposiitit. Työasema sisältää myös 45° tulostuspään sekä jyrsinpään pintojen jälkityöstöä varten.

CASET

Elektroniikan jäähdytyksen tehostaminen 3D-tulostuksen keinoin

Elektroniikan 3K-tehtaalla tutkittiin jäähdytyksen tehostamista ja metallien käytön korvaamista erilaisissa elektroniikan jäähdytysratkaisuissa. 3D-tulostus mahdollistaa valmistusmenetelmänä erittäin monimutkaisetkin rakenteet, jopa optimaalisten, luontoa jäljittelevien muotojen tuomisen jäähdytysrakenteisiin. . . .

Juotosjigi

Elektroniikan 3K-tehtaalla valmistetaan komponenttilevyjä, joihin juotetaan jälkiasennuksena 9 kpl liittimiä riviin. Valmiinkomponenttilevyn koteloon asennuksen ja toiminnan kannalta on tärkeää, että liittimet ovat tarkalleen oikeassa asennossa. Tämän varmistamiseksi ja liittimien juottamisen nopeuttamiseksipäätettiin 3D-mallintaa ja valmistaa 3D-tulostamalla kaksiosainenjuotosjigi.

Veneen skannaus ja takaisinsuunnittelu

Esmarin Composites oli aloittamassa uuden venemallin komposiittiosien tuotantoa. Veneen rungon sisäpohjasta oli olemassa mallikappale, mutta CAD-mallia ei ollut saatavilla. CAD-malli on tarpeellinen suunniteltaessa tuotantoketjua esimerkiksi materiaalien käytön optimoimiseksi. Veneen runko päätettiin 3D-skannata CAD-mallin takaisinsuunnittelua varten. . . .

Desinfiointilaitteen kokoonpanoalusta

Mac Ltd valmistaa suuria ihmisjoukkoja palvelevia käsidesiautomaatteja. Mac Sanitize laitteita käytetään mm. kauppakeskuksissa ja liikenneasemilla. Laitteiden kysynnän kasvaessa on ilmennyt tarve kehittää laitteiden tuotantoa. Yhtenä kehityskohteena on ollut laitteen sisäisen elektroniikan ja sähkömekaniikan muodostaman osakokonaisuuden valmistuksen nopeuttaminen ja yksinkertaistaminen. . . .

OTA YHTEYTTÄ

MIKKO NYKÄNEN
TKI-asiantuntija

mikko.t.nykanen@xamk.fi
050-5306751

EETU HUTTUNEN
TKI-asiantuntija

eetu.huttunen@xamk.fi
050-5746655