Materiaalia lisäävän valmistuksen laitteet ja sovellukset alueellisessa teknologiaklusterissa

18.01.2023

Vanttaja, Ilkka; Nykänen, Mikko; Huttunen, Eetu (2023)

Ajatus 3D-tulostusteknologiaan tarttumisesta Xamkin Savonlinnan kampuksella syntyi keskusteluissa, joita Xamk jatkuvasti järjestää alueen teknologiaklusteriin kuuluvien yritysten kanssa. Tehty esityö johti Savonlinnassa laiteinvestointeihin ja kehitystoiminnan käynnistämiseen tähtäävän hankeparin valmisteluun.

AMAP-hankkeen tutkimuksellisessa osuudessa toteutettiin tulostusmateriaaleille mekaanisia testejä (vetokokeita, taivutuskokeita ja iskukokeita) sekä UV-vanhennuskokeita Xamkin Materiaalitekniikan laboratoriossa Mikpoliksessa sekä vedenläpäisytestejä ja signaalin läpäisytestejä Xamkin Elektroniikan 3K-tehtaalla. Yhdeksi tutkimuksen painopisteeksi valikoitui elektroniikan jäähdytysrakenteiden optimointi. Tutkimusosuudessa tehtiin myös tulostustestejä uusilla ja kokeellisilla puupohjaisilla tulostusmateriaaleilla.

Hankkeessa osoitettiin, että laitteistoilla voidaan testata lisäävää valmistusta vahvoilla kuitulujitetuilla komposiiteilla ja vaativiin olosuhteisiin tarkoitetuilla teknisillä erikoismuoveilla. Laitteilla voidaan valmistaa myös hyvin tarkkoja prototyyppejä sekä tulostaa kestomuoveja ja esimerkiksi puukuitukomposiitteja suoraan rakeista tekemättä niitä ensin tulostuslangaksi. Lisäksi voidaan käyttää 3D-skanneria käänteiseen suunnitteluun tai laadunvarmistukseen. Tutkimustoiminnan tulokset osoittavat, että lisäävän valmistuksen muovit ja komposiitit ovat kehittyneet teknisiltä ominaisuuksiltaan siten, että niille löydetään jatkossa yhä enemmän käyttöä myös lopputuotteissa. Samoin materiaalien bioperäisyyteen ja kierrätettävyyteen kiinnitetään lisääntyvässä määrin huomiota.

Uusi teknologia on kuitenkin nähtävä muita menetelmiä täydentävänä menetelmänä. Kaikkiin sovelluksiin se ei tietenkään sovi. Kaksi kysymystä korostuvat sitä pohdittaessa: täyttävätkö 3D-tulosteen ominaisuudet sille asetettavat vaatimukset ja miten kustannukset asettuvat perinteiseen valmistukseen verrattuna. Xamkin Elektroniikan 3K-tehdas tarjoaa nyt testipaikan ja koekentän uusille innovaatioille. Työ 3D-tulostuksen parissa on nyt AMAP-hankkeessa aloitettu ja jatkuu varmasti eri muodoissaan sen jälkeenkin. Perimmäisenä tavoitteena on huolehtia alueellisen teknologiaklusterin kilpailukyvystä tältäkin osin.
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-467-6
20.09.2023Elektroniikan 3K-tehdas uudistaa laitekantaansa
07.08.2023Olemme mukana Alihankinta 2023 -messuilla
19.01.2023METSÄ, YMPÄRISTÖ JA ENERGIA -vuosijulkaisu 2022 on ilmestynyt!
18.01.2023Materiaalia lisäävän valmistuksen laitteet ja sovellukset alueellisessa teknologiaklusterissa
15.02.2022Tule tutustumaan uusiin 3D-palveluihimme
19.01.2022Vuoden 2021 Metsä, Ympäristö ja Energia -julkaisu on ilmestynyt!
22.09.2021Avaruusjärjestö ESAn standardien mukaista koulutusta Savonlinnassa
27.05.2021Lisää koulutusta ja vetovoimaa Etelä-Savon teknologia-alalle
31.03.2021PILOT-ympäristö 3D-tulostukseen
26.06.2020Xamk satsaa biomateriaalien 3D-tulostukseen Savonlinnassa

Siirry arkistoon »